| | | | | | |

Kalite Yönetimi

Kalite Politikamız ve Kalite Hedeflerimiz

 KALİTE POLİTİKAMIZ

        Hastanemiz hizmet sunumunda, hasta ve çalışan memnuniyetini sağlamak, hasta ve yakınlarının haklarını korumak, tedavinin her aşamasında bilgilendirmek ve eğitmek, tüm çalışanların katılımı ile sürekli ölçme ve iyileştirmeyi hedeflemek, uzman kadrolar ile ileri düzeyde sağlık hizmeti vermek, modern teknolojiyi kullanarak bilimsel, vicdani ve etik ilkelerden ödün vermeden çalışmak, sürekli eğitimi desteklemek ve çalışanların katılımını desteklemek, kaliteli hizmeti uygun maliyetle sunmak, kararlarını amaç edinip modern tıbbın bütün olanaklarını kullanarak, ileri düzeyde kalitede hizmet vermeyi amaç edinmiştir

KALİTE YÖNETİM BİRİMİMİZ
Hastanemizin kuruluşundan itibaren, özveri ile çalışan kadromuzun kısa süre içinde kat ettiği yolu göstermesi yanında, “ Hastalarımıza en iyi hizmeti nasıl verebiliriz ? ” hassasiyeti ile çalışan duyarlı bir ekipten oluşmaktadır. Ayrıca Hasta ve Çalışan Güvenliği odaklı çalışmaktadır.
Kalite Yönetim Birimi Olarak ;

 • Sağlık Hizmet Kalite Standartları çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,
 • Bölüm hedeflerine yönelik, bölüm tarafından yapılan analiz sonuçlarını değerlendirmek,
 • Öz değerlendirmelere katılmak ve öz değerlendirmeleri yönetmek,
 • Hasta ve çalışan anket sonuçlarını değerlendirmek,
 • Güvenlik Raporlama Bildirim Formlarını takip etmek ve ilgili komitelere bildirmek,
 • Yazılı düzenlemeleri kontrol etmek,
 • Yazılı düzenlemelerin revizyonunu takip etmek
 • Hizmet sunumuna yönelik istatistiki bilgileri değerlendirmek
 • Düzeltici - Önleyici faaliyetleri takip etmek
 • Sağlık Hizmet Kalite Standartları kapsamında indikatörleri takip etmek ve analizlerini yapmak
 • Bölüm kalite sorumluları ile koordineli çalışmak
 • Sağlık Hizmet Kalite Standartları çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak gibi görevleri sürdürmekteyiz ve Sağlıkta Kalite Standartlarının tüm yeniliklerini Hastanemizde hayata geçirmekteyiz.

SAĞLIK HİZMET KALİTE STANDARTLARI NEDİR?
Hastanemiz, Sağlık Bakanlığı Performans Daire Başkanlığınca hazırlanmış olan Sağlık Hizmet Kalite Standartlarına uygun olarak çalışmalarını sürdürmekte ve bakanlıkça bu standartlar üzerinden periyodik olarak denetlenmektedir.


AKILCI İLAÇ KULLANIM POLİTİKASI

 •  
  • Hastalık ve sorunlara doğru tanı koymak.
  • Hastanın kullanmakta olduğu ve en son kullandığı ilaçları sorgulamak.
  • Doğru tanıya uygun ilacın, uygun doz, süre ve uygun yoldan verilmesini sağlamak.
  • İlaç etkinliği ve hasta uyumunu sürekli değerlendirebilmek.
  • İlaç kullanımı esnasında ortaya çıkan yan etkiler konusunda hastaları bilgilendirmek, yan etkileri izlemek ve bildirmek.
  • İlaç yan etkileriyle karşılaşınca uygun tıbbı yaklaşımlarda bulunmak.
  • Çoklu ilaç kullanımlarında etkileşimleri ve ilaç gıda etkileşimlerini önceden değerlendirmek.
  • İlaçların kullanma talimatında belirtildiği şekilde saklanmasını sağlamak.
  • Alternatif tedavi planları uygulayabilmek, etkinlik-maliyet oranlarını dikkate almak.
  • Hasta ihtiyaçlarını ve kaynak kullanımını optimum şekilde dengelemek.
  • Sağlıkta kalite standartlarına uygun çalışmak.
  • Eczaneye yeni girişi yapılan ilaçla ilgili olarak tüm klinikleri bilgilendirmek.
  • Eğitim ve görsel araçlar yardımıyla tüm sağlık çalışanları ve hastalarımıza yukarıda belirtilen maddeleri benimsetmek ve uygulamalarını sağlamak.

► ZİYARETÇİ KURALLARI

 • Hastanemizde enfeksiyon riski ve çocukların psikolojik olarak olumsuz etkilenmesi nedeniyle 12 yaş altı çocukların hasta ziyaretinde bulunmamaları konusunda aileler bilgilendirilmektedir.
 • Enfeksiyon kapma riskine karşı ziyaretçilerin hastaya ait eşyaları kullanmaması, hasta yataklarına oturmaması gerekmektedir.
 • Hastanemizde tedavi olan hastalarımızın rahatlığı açısından gürültü yapılmaması konusunda hassas davranılmalıdır.
 • Ziyaret öncesi ve sonrası mutlaka ellerinizi yıkayınız.
 • Ziyaret sırasında hasta oda kapısında asılı uyarı gördüğünüzde hemşire ile görüşmeden hasta odasına girmeyiniz.
 • Hastalarımızı enfeksiyondan koruma amaçlı hasta odalarına topraklı çiçek getirmeyiniz.
 • Ziyaretçilerimizin hastane içerisinde ve hastane yönetimi tarafından belirtilen yerler dışında sigara içmek yasaktır.
 • Tedavi ve muayene işlemleri sırasında ziyaretçilerinizin odadan çıkarılarak hasta mahremiyetine özen göstermelerini,
 • Siz ameliyatta veya cerrahi işlemde iken, ziyaretçi yakınlarınızın odada beklemelerini,
 • Ziyaretçilerinize ameliyat sona erdiğinde ilgili sağlık çalışanının bilgi vermek için odanıza geleceğini bildirmenizi,
 • Ameliyat sonrası sağlığınız açısından odanıza aynı anda iki kişiden fazla ziyaretçi kabul etmemenizi,
 •  Ziyaret süresini her ziyaret için, 10 dakika ile sınırlandırmanızı,
 • Hastanede bulunduğunuz sürede sessiz bir ortam sağlamak adına yakınlarınızı hastanemiz kuralları doğrultusunda yönlendirmenizi,
 • Hekiminiz tarafından sağlığınız için ziyaret ve / veya refakatçi uygulanması yasaklanmışsa bu kurala uymanızı,
 • Cep telefonu kullanımı konusundaki uyarıları dikkate almanızı, sizin ve diğer hastalarınızın huzuru ve konforu için rica ederiz.

 

► REFAKATÇİ KURALLARI

 • Refakatçiler (hekim ve hemşire direktifleri dışında) hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmayacaktır.
 • Refakatçiler hastaneye ait eşya malzemeleri düzenli ve temiz kullanılmalıdırlar.
 • Refakatçiler ilgili hekim ya da hemşire dışında hastaların hastane dışına çıkarmayacak veya yatağını değiştirmeyecektir. Hekim veya hemşireye danışmadan hastaya hiçbir yiyecek ve içecek verilmeyecektir.  
 • Refakatçiler hastane dâhilinde tütün ve alkollü madde kullanılmayacaktır.
 • Refakatçiler hastayla ilgili herhangi bir sorun olduğu zaman hemşireye haber verilmelidir.
 • Yoğun bakım ünitemizde refakatçi uygulaması yoktur.

► ZİYARET SAATLERİMİZ
Ziyaret saatleri her gün  hastanemizde her gün 08:00 – 22:00 saatleri arasında hasta ziyareti yapılmaktadır. Ziyaret konusundaki istisnai durumlarda, lütfen hekim / hemşirenizle iletişime geçiniz. Bazı bölümlerde ziyaret saatleri farklılık göstermektedir. Bu tür durumlarda birim çalışanımız size bilgi verecektir.