>> Kalite Yönetim Birimi
Görevi Adı Soyadı Fotoğraf

Kalite Yönetim Direktörü

Latif SAKAR

Yönetim Hizmetleri

A.Akif ÖZKEÇECİ

Hasta Bakım Hizmetleri

Elife BOZGEYİK

 

Enfeksiyon Kon. Ve Ön.

Seyfi YILMAZ


Tesis Yönetimi

Hamdi DEVECİLER


Acil Durum Ve Afet Yön.

A.Akif ÖZKEÇECİ

Bilgi Yönetimi

Abdulkadir YAŞAR


Stok Yönetimi

Nuri KUNT

 

Atık Yönetimi

Durmuş ALAŞ

 

Poliklinik Hizmetleri

Fettah ŞEN

Acil Sağlık Hizmetleri

Eser UYANIK

 

Biyokimya Laboratuar Hiz.

Mevlüde Leyla ÖZ


Görüntüleme Hizmetleri

Serpil YIKIN YILMAZ

 

Klinikler

Selda BAHÇE

 

Ameliyathane Hizmetleri

İsmail KOCAGER


Yoğun Bakım Hizmetleri

İsmail KOCAGER - Seyfi YILMAZ


Yeni doğan Yoğun Bakım Hiz.

M.Şahin ARISOY


Eczane Hizmetleri

Halit URGUT

 

Sterilizasyon Hizmetleri

İsmail KOCAGER


Transfüzyon Tıbbi Hiz.

Mevlüde Leyla ÖZ


Endoskopi Hizmetleriİsmail KOCAGER

Doğum

Hizmetleri

Abdulhamit SOYSAL


Hasta Dosyası ve Arşiv Hiz.

Mehmet KARA

 

Morg Hizmetleri

A.Akif ÖZKEÇECİ

İndikatör


Nuri KUNT - A.Kadir YAŞAR