Bebeğinizin Aşı Takvimi
  Doğumda 1. Ay 2. Ay 3-4. 
Ay
4-6. 
Ay
12. Ay 15 Ay 18 Ay
Hepatit-B         x    x            
Difteri, Boğmaca, Tetanoz 
IVP-Hib
      x          
Difteri, Boğmaca, Tetanoz 
IVP-Hib
         x        
Hepatit-B Difteri, Boğmaca, Tetanoz 
IVP-Hib
           x      
Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak             x     
Su Çiçeği                x  
Hepatit-A Difteri, Boğmaca, Tetanoz 
IVP-Hib
                 x
    DaBT: Difteri,asellüler Boğmaca, Tetanoz Aşısı;
   DBT: Difteri, Boğmaca, Tetanoz Aşısı
   IVP: İnaktive Çocuk Felci Aşısı - HİB: Menenjit Aşısı