Laboratuar

 

Laboratuvar bölümü en ileri teknolojik cihazlarla 24 saat hizmet vermektedir.Halen tüm biyokimya tetkikleri,Hemotoloji,Tamkan,Seroloji eliza testleri güvenilir,modern veteknolojiyi takip eden cihazlarla çalışılmaktadır.

Laboratuvarımızda Dimension RLX biyokimya otoanalizör (saatte 900 test) Coulter Hmx kan sayım cihazı,Combi Scan 100 idrar analiz cihazı,micre meter yeni doğan bilirubin cihazı,Bayer Holger 34/8 kangazı ve elektrolit cihazı,Beckman Access immunoassey hormon cihazı kurulu durumdadır.
Bütün cihazlarımız İSE uyumlu olup hepsi otomatik test kontrolü yapmaktadır.

Laboratuvarımızdaki test sonuçlarının klinik uyumluluğu takip edilmekte,gerektiğinde tekrar çalışılması yapılarak en sağlıklı ve güvenli sonuçlar hastaya ulaştırılmaktadır.

MİKROBİYOLOJİ


 

Mikrobiyolojik analizler çok çeşitlilik gösterir. Bu analizlerin bir kısmı tümüyle kimyasal analiz niteliğinde iken, bir kısmı ancak uzman mikrobiyologların yapabileceği kadar zor ve/ veya tehlikelidir.

Doğal olarak mikrobiyolojinin farklı disiplinlerinde materyalden kaynaklanan analiz yöntemi farklılıkları da bulunmaktadır. Bazı yöntemler tümüyle her disiplin için geçerli iken, bazılarında farklılıklar vardır. Bu bölümde genel olarak her disiplini ilgilendiren analiz yöntemleri üzerinde durulmuştur.

Konu üzerinde, aşağıdaki bağlantılarda ayrıntılı bilgi vardır.