Radyoloji

 

Xışınları ve diğer görüntüleme yöntemlerinin tıpta tanı ve tedavi amacıyla kullanılmasıdır. İki ana başlığa ayrılır.

1-Diagnostik Radyoloji

2-Radyoterapi

X Işını kullanan yöntemler
Direkt grafiler: akciğer grafileri, ekstremite grafileri, kafa grafileri ve omurga grafileri
İntravenöz Piyelografiler - İVP: Böbrekler, üreterler, mesane görüntülenebilir.
Bilgisayarlı Tomografi: X Işını kullanılarak vücut kesitler halinde görüntülenir.
Mammografi: Meme dokuları için kullanılır. Yüksek rezolüsyon ve düşük doz X Işını ile görüntüleme yapılır.

Skopik İncelemeler: Gastrointestinal sistemin (ağız, özefagus, bağırsaklar, mide,rektum)görüntülenmesinde kullanılmaktadır. Baryumlu grafiler ve floroskopi ile sistem incelenmektedir.