Endoskopi

Yemek borusu, mide, oniki barsak ve kalın barsakların incelendiği tetkik yöntemlerine gastrointestinal endoskopi denir. Başlıca gastrointestinal endoskopi türleri ve incelenen bölgeler:

özofagogastroduodenoskopi: (üst GİS Endoskopisi) Yemek borusu, mide ve on iki parmak barsağı(özofago:Yemek borusu, Gastro: Mide, Duodenoskopi: oniki parmak barsağı).:
Kolonoskopi: Tüm kalın barsaklar
Rektosigmoidoskopi: Kalın barsakların son kısımları olan rektum ve sigmoid
Rektoskopi: Sadece rektum

Endoskopik incelemelerden önce özel bir hazırlık gerekli midir?

Evet endoskopik incelemenin türüne göre yapılması gereken hazırlıklar vardır.

özofagoGastroDuodenoskopi: Aç olmak gereklidir. Midenin incelenebilmesi için boş olmalıdır. Tetkikten bir gün önce gece 24:00'dan itibaren bir şey yemeyiniz.Tetkikten bir kaç saat öncesine kadar su içebilirsiniz.
Kolonoskopi: Kalın barsakların tamamen boşaltılması gereklidir. Bunun için belirli bir diyet yapılması ve ilaç kullanılması gereklidir. Randevu verildiği zaman bunlar anlatılacaktır.
Rektoskopi: Bunda da kısmi bir barsak temizliği gereklidir. Gerekli ilaç ve kullanılma şekli randevuyu aldığınızda anlatılacaktır.