Ameliyathaneler
Hayat Hastanesi; 1995 yılından bu yana her yıl ameliyathanelerinde gerçekleştirilen 10 binin üzerinde ameliyat la öncelikle cerrahların ilk tercih ettiği hastane olma durumunu koruyor. Hastalarda ve doktorlarda bu güveni sağlayan en önemli faktörlerden biri ameliyat odalarının teknik alt yapısı . Merkezi sterilizasyon sistemi, havalandırma sistemi ve kullanılan cihazlar, hasta güvenliği için ideal koşulları yaratıyor.

Cerrahi bir girişim öncesi "Ne kadar güvenilir bir ortamda ameliyat oluyorum?" sorusu hasta için çok önemlidir. Bunun için tatminkar cevap, "Sağlık personelinin deneyimi, teknolojik destek tamdır ve enfeksiyona karşı gerekli önlemler alınmıştır" olmalıdır. 

Bir ameliyatın en ideal koşullarda gerçekleşmesinin ön planda tutulduğu Hayat Hastanesi ameliyathanelerinde, ekip çalışmasına çok önem verilmekte, çağdaş teknolojik destek ile insan sağlığında en yüksek standardı yakalama amacına yönelik hizmet sunulmaktadır.